top of page
Sunny Training laat u groeien
Sunny Training

Sunny Training

AT1
Sunny Training, ook voor anti-agressie
Anti-Agressie Training Gemeenten

Sinds 2005 verzorgen wij anti-agressie trainingen bij gemeenten. Elke gemeente is echter anders en elke cultuur is anders. Na de kennismaking met een nieuwe gemeente kijken wij daarom altijd hoe het is gesteld met de veiligheid binnen het gebouw. We vragen of er een RIE scan is geweest waarop we kunnen aansluiten. En of er vanuit de Arbo Inspectie aanbevelingen zijn gegeven die we kunnen meenemen in de training. We kijken hoe de spreekkamers en balies zijn ingericht en geven tips voor het veilig op huisbezoek gaan. We vragen naar het agressieprotocol en de afspraken over het melden van incidenten in het GIR of op andere wijze. En… wat we vooral vragen is voor wie de training is bestemd!

Betreft het medewerkers die veel telefonische contacten hebben met burgers vanuit een KCC of Telefonisch Informatie Punt? Of zijn het medewerkers die vanuit de WMO op huisbezoek gaan en burgers spreken in de spreekkamers? Zijn het medewerkers van ondersteunende afdelingen zoals Belastingen en Juridische Zaken of zijn het medewerkers van de Buitendienst? Wij van Sunny Training sluiten aan op elk instapniveau. Daarom vinden onze trainingen voor de binnendienst plaats binnen in het stadhuis. De trainingen voor de buitendienst vinden bijvoorbeeld plaats op het Milieu Depot of bij de Afvalinzameling. Want of het nu gaat om ordehandhaving of het verstrekken van paspoorten en rijbewijzen: bij Sunny Training bent u aan het juiste adres.

Neem een kijkje bij welke gemeenten wij trainingen verzorgen en vraag ons naar de namen van onze contactpersonen.

AT2
Sunny Training, ook voor anti-agressie
Anti-Agressie Training Gerechtsdeurwaarderskantoren

Debiteuren hebben vaak te kampen met emoties zoals verdriet, angst of boosheid. In contact met debiteuren krijgen deurwaarders, juridische medewerkers en incasso-specialisten regelmatig te maken met schofferend gedrag. Dat kunnen telefonische contacten zijn of persoonlijke contacten bij het afgeven van een exploot of bij een huisuitzetting. Voor medewerkers van een deurwaarders-en incassobureau is een goede relatie met de debiteur een vereiste om een betalingsregeling tot stand te kunnen brengen. Medewerkers vragen ons daarom vaak hoe zij het beste kunnen omgaan met intimiderend en dreigend gedrag. Hoe behouden zij een goede relatie met de debiteur? Ook wanneer die debiteur vreemd gedrag vertoont bijvoorbeeld vanuit een psychose of dementie...

Voor de (toegevoegd) deurwaarders verzorgen wij tevens de Permanente Educatie Punten in samenwerking met de KBvG.

Neem een kijkje bij welke deurwaarderskantoren wij trainingen verzorgen en vraag ons gerust naar de namen van de contactpersonen.

AT3
Sunny Training, ook voor anti-agressie
Anti-Agressie Training Zorg

Cliënten en patiënten geven soms signalen af van stress of ingehouden woede. Medewerkers binnen de zorg zoals Kraamzorg, de GGD of psychiatrie hebben regelmatig te maken met onbehoorlijk gedrag dat soms voorkomt uit de ziekte van de cliënt of patiënt. Ook het gedrag van ouders, kinderen en andere betrokkenen kan intimiderend of zelfs bedreigend zijn. Medewerkers vragen ons vaak hoe zij zich het beste kunnen opstellen en waar de grenzen liggen binnen het corrigeren en regisseren van gesprekken. Voor hen bieden we trainingen in het woordelijk deëscaleren. Tevens bieden we workshops in lichamelijke Selfdefense voor situaties waarbij de cliënt of patiënt dreigt met een wapen of een medewerker lichamelijk wil aanvallen. Neem gerust een kijkje bij welke organisaties wij trainingen verzorgen en vraag ons naar de juiste contactpersonen.

AT4
Sunny Training, ook voor anti-agressie
Anti-Agressie Training voor Apotheken

Vanuit onze trainingen vernemen wij regelmatig dat apothekers en hun assistenten zich bedreigd voelen of zelfs lichamelijk aangevallen zijn. Men ervaart dat het geweld en de dreiging toeneemt. Soms heeft het te maken met een medicijn dat uit de handel is genomen of met een langere wachttijd. Mensen in de wachtruimte raken oververhit of worden emotioneel. Medewerkers vragen ons vaak hoe zij het beste kunnen omgaan met die emoties en het vervelende gedrag. Voor de apothekers en hun assistenten verzorgen wij vaak een korte sessie in de avonduren, in de apotheek, met reële situaties uit de praktijk. Geef uw team ook de kans om te leren hoe men veilig en professioneel om kan gaan met agitatie, emoties en agressie. Neem contact  op met Sunny Training.

AT5
Sunny Training, ook voor anti-agressie
Training Woordelijk Deëscaleren

Deze training hebben wij ontwikkeld voor alle medewerkers die klantcontact hebben per telefoon of persoonlijk. Medewerkers die werkzaam zijn in een winkel, bij een callcenter of bij een gemeente; het klantcontact staat voorop en de klant is koning. Maar betekent dit ook dat men alles klakkeloos moet accepteren van de klant? Onze mening is dat je best mag corrigeren en regisseren, echter wel met behoud van de relatie. Wij leren medewerkers correcties aan te brengen zonder dat er klachten ontstaan.

Bij de training Woordelijk Deëscaleren staat de houding en het gedrag van de klant centraal. Welke signalen zendt hij of zij uit en hoe kan de medewerker het beste anticiperen? We oefenen met letterlijke zinnen en woorden die een deëscalerend effect hebben. Zodat elke medewerker veilig en professioneel aan het werk kan. Met de klant als koning en de medewerker als professionele mediator van het gesprek. Kijk gerust bij welke bedrijven wij trainingen verzorgen en vraag ons naar de contactpersonen die door ons zijn getraind.

AT6
Sunny Training, ook voor anti-agressie
Training Lichamelijke Selfdefense

Deze workshop hebben wij speciaal ontwikkeld voor medewerkers die tijdens hun werk lichamelijk in staat moeten zijn om zich te verdedigen en om zich af te weren. Deze training is bijvoorbeeld bestemd voor avondbodes die het gebouw ’s avonds afsluiten, medewerkers binnen de psychiatrie, ziekenhuizen en andere branches waar er persoonlijk contact is met klanten. De workshop bestaat uit diverse technieken in reactie op slaan, dreigen met een wapen en bijvoorbeeld verwurging.

Wij leren de medewerkers om zich af te weren en te ontsnappen aan het geweld.

Deze workshop is een passend vervolg op de training Woordelijk Deëscaleren.

Vraag ons voor welke bedrijven en instanties we deze workshop hebben mogen verzorgen.

AT7
Sunny Training, ook voor anti-agressie
Training Agressie Bijstand/Interventie Teams 

Wanneer medewerkers door ons zijn getraind passen zij de juiste gespreksvaardigheden toe en zijn zij goed in staat om woordelijk te deëscaleren. In negen van de tien gevallen is dat afdoende. Maar soms is een klant niet te kalmeren en is er maar één oplossing en dat is: opschalen. Veel organisaties en bedrijven hebben hiervoor speciaal een Agressie Bijstands Team of Agressie Interventie Team opgericht. Dit team bestaat uit medewerkers die erbij worden geroepen wanneer een incident uit de hand dreigt te lopen. Medewerkers schakelen dit team vaak in middels een pieper of een alarmknop. Het team heeft de verantwoordelijkheid om het incident te stoppen. Speciaal voor leden van een Agressie Bijstand/InterventieTeam hebben wij deze training ontwikkeld. Elke lid van dit team vervult een specifieke rol met bijbehorende taak. We oefenen fysiek op de plek waar de incidenten ontstaan, bijvoorbeeld in een wachtruimte of bij de receptie. Vraag ons naar de mogelijkheden voor een professionele en veilige aanpak binnen uw bedrijf of organisatie.

AT8
Sunny Training, ook voor anti-agressie
Anti-Agressie Training Overval

Voor een gewapende overval is iedereen huiverig; het zal je maar overkomen... Helaas vernemen wij regelmatig dat medewerkers betrokken zijn geraakt bij een gewapende overval. Soms loopt zo'n gewelddadig incident per toeval goed af of zijn de betrokken medewerkers goed getraind waardoor zij de situatie meester waren. Maar soms loopt het niet goed af. Dat kan te maken hebben met het gebrek aan training.

Medewerkers die nietsvermoedend en ongetraind aan het werk zijn, reageren primair op een gewelddadig incident. Van nature zijn er drie verschillende manieren van reageren: 

 • De eerste reactie is: hard wegrennen (een vlucht-reactie).

 • Een andere reactie is: in gesprek gaan met de gewapende agressor of de agressor aanvallen (vecht-reactie).

 • En dan is er ook nog een derde variant: het niet in staat zijn om te bewegen (verstijf-reactie).

 

Situaties waarin wordt gedreigd met een wapen zijn gevaarlijk en het is van belang om hierbij helemaal niets aan het toeval over te laten. Medewerkers dienen te weten hoe zij het beste kunnen handelen in dergelijke bedreigende situaties. Geef uw medewerkers de kans om zich veiliger te voelen tijdens hun werk en geef uw team daarom op voor onze Anti-Agressie Training Overval of neem contact op voor meer informatie.

AT9
Sunny Training, ook voor anti-agressie
Anti-Agressie Training op maat

Speciale verzoeken zijn altijd welkom bij Sunny Training. We luisteren goed naar uw ideeën en verwachtingen en bieden daarbij uiteraard advies. Vervolgens ontwikkelen we een mooi programma op maat, dat naadloos aansluit bij uw leerwensen. Stem met ons af over een live of online training. Geef u en uw medewerkers de kans om te groeien en te stralen en neem contact op met Sunny Training met uw vraag!

bottom of page