top of page
Zon startfoto.jpg

Sunny Training

Klachtenregeling Sunny Training (per juli 2018)

Inleiding

Sunny Training draait om communicatie. Wij bieden trainingen in gespreksvaardigheden zoals omgaan met agressie.

Sunny Training vindt tevreden cursisten en opdrachtgevers erg belangrijk en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze diensten. Opleiden en trainen is mensenwerk en waar mensen werken kunnen fouten voorkomen en misverstanden ontstaan. Als u ontevreden bent over uw training, één van onze trainers, trainingsacteurs, instructeurs of mediatrainers, de informatie in uw deelnemersmap of een ander aspect van Sunny Training, vragen we u met nadruk ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen we altijd serieus en we spannen ons in om samen met u naar een passende oplossing te zoeken. Klachten, van welke aard dan ook, behandelen we altijd vertrouwelijk.
 

 1. Telefonische klachtbehandeling
  Klachten kunnen vaak het best worden opgelost tijdens een goed en eerlijk gesprek (telefonisch of in persoon). We vragen u dan ook eerst contact met ons op te nemen voor telefonisch overleg. We kunnen dan direct over het probleem praten of we kunnen een afspraak maken. Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen om uw klacht aan ons door te geven. U kunt daarvoor ons algemene emailadres gebruiken: info@sunnytraining.nl Als de klacht over een specifieke trainer, trainingsacteur, instructeur of mediatrainer gaat, kunt u uw probleem in eerste instantie met deze persoon zelf bespreken en samen een oplossing proberen te vinden. In sommige gevallen vindt u dit misschien niet prettig of u heeft het geprobeerd en het heeft niet geholpen. Neem in zulke gevallen contact op met de directeur Mw. Miriam Kuijpers.
   

 2. Formele (schriftelijke) klachtmelding

  U kunt een klacht ook schriftelijk indienen. Bijvoorbeeld als een gesprek niets heeft opgeleverd of als u vindt dat u het probleem niet in een gesprek kunt of wilt bespreken. Dit kan met ons klachtenformulier dat u hieronder aantreft. U kunt het ingevulde formulier opsturen naar de directeur Mw. Miriam Kuijpers. Als u moeite heeft met schrijven, kunt u bij de telefonische melding van een kwestie aangeven dat u de klacht wilt laten behandelen volgens de formele klachtenprocedure. Wij vullen het klachtenformulier tijdens het telefoongesprek dan voor u in. Dan sturen wij u daarvan twee kopieën, één formulier moet u ondertekenen en naar ons terugsturen. Hierna gebeurt het volgende:

  Verloop van de procedure

   De directeur van Sunny Training; Miriam Kuijpers behandelt uw klacht zo snel mogelijk. Zij zal met u en de andere betrokkenen overleggen om een passende oplossing te vinden.
  • Lukt het niet om binnen één week inhoudelijk te reageren dan krijgt u in ieder geval binnen die termijn een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. Als het nodig is, neemt de directeur contact met u op om te overleggen over de verdere stappen, om te vragen om nadere toelichting of verdere informatie.
  • Wij doen ons uiterste best om uw klacht binnen vier weken af te handelen. We informeren u als deze termijn niet haalbaar is en zullen u de reden daarvoor geven. Ook zullen we u vertellen wanneer we verwachten u wel een oplossing te kunnen geven.
  • Na afloop van de klachtenprocedure ontvangt u een brief met daarin de uitkomst van de procedure. Wij bewaren alle correspondentie en interne aantekeningen inzake uw klacht inclusief de afhandeling en het besluit, gedurende twee jaar.
   

 3. Andere aspecten van de klachtenregeling
  Alle aspecten van de afhandeling van uw klacht leggen wij vast. Natuurlijk gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie om. In sommige gevallen is het nodig om extern advies te vragen bij een onafhankelijke instantie. Sunny Training doet dit dan bij Mw. Monica van Hoof, www.care4you.nl Om tot een afgewogen advies te komen zal deze derde partij ook inzage moeten hebben in (kopieën van) de relevante stukken. Op het klachtenformulier vragen we u om toestemming hiervoor. We vragen deze derde partij-adviseur altijd om voor geheimhouding te tekenen. Het oordeel van de derde partij-adviseur is bindend, dat wil zeggen dat Sunny Training verplicht is het advies op te volgen.

  Tenslotte
  We waarderen het zeer als u ons uw klachten laat weten. U geeft ons daarmee namelijk een tweede kans! We nemen alle gegronde klachten mee in de evaluatie van ons instituut en we doen ons uiterste best om herhaling van het probleem te voorkomen.
   

 4. Klachtenformulier
  Als u een formele klacht heeft over Sunny Training vragen we u dit formulier te gebruiken. U kunt het opsturen naar: Sunny Training T.a.v. de directie Mw. Miriam Kuijpers, Oude Rijksstraatweg 11, 7391 MA Twello. Voor een beschrijving van het verloop van de behandeling van de klacht kunt u onze klachtenprocedure lezen.

Klachtenformulier
bottom of page